koninkspaarden voorjaar Oostvaardersplassen wandeling

Wandelen door nieuw land | ANWB-wandeling

Nationaal Park Nieuw Land, naar eigen zeggen ‘het grootste man-made natuurpark ter wereld’ bestaat uit Oostvaardersplassen, Lepelaarsplassen, Markermeer en Marker Wadden. ANWB vernoemde een wandelroute naar dit nationale park.

Vanaf Buitencentrum Oostvaardersplassen voert de route over De Driehoek, die is afgesloten vandaag. We lopen erlangs naar vogelhut de Schollevaar en zien er koninkspaarden grazen en draven. Met ons mee vliegt een gaai van struik naar struik.

Grote wolken pakken samen en kleuren het water een grijs. Het waait, maar vogelspotters met grote lenzen zullen er altijd zijn. Ergens roept een koekoek en er is volop gezang. In het riet fluit een vogeltje uit volle borst met zijn pootjes stevig om een stengel. Plaatselijk klinkt een kikkerconcert.

In de vogelhut nemen zwaluwen de benaming letterlijk. Nu er amper mensen zijn, vliegen zij in en uit door de kijkgaten naar hun nest in de nok. “Het is rustig,” zegt een kleine vrouw met grijs haar en een Frans accent. Ze doelt op buiten. “Er is te veel wind.”

Op de splitsing waar de route driemaal passeert missen we de afslag, bedwelmd door wat er te zien is met alle geuren en geluiden erbij. Langs het pad vliegen twee putters als we de weg naar de tunnel onder het spoor door vinden. Iedere vijf minuten passeert hier een trein.

Bij het klaphek aan de andere kant van de lijn waarschuwt een bord voor grote grazers. Die zien we niet, maar wel slakken die het pad met ons delen. Planten en struiken groeien en bloeien fris na de regen en de temperatuurstijging van de afgelopen dagen.

Voorbij de Kleine Praambult, met een wijds uitzicht over nat land en Almere aan de horizon, loopt de route het Oostvaardersveld in. Langs water waar een zwaan in het riet geduldig en trots op haar nest zit lopen we het Praambos in.

Een ‘rommelig bos’ volgens de beschrijving. Het doet denken aan het oerbos bij Bad Bentheim hoewel het hier nog geen vijftig jaar oud is. Oude bomen liggen bedekt met mos tussen jongere begroeiing, die extra jong lijkt door de bloei.

In het open veld dat volgt staan opnieuw koninkspaarden. Ook hier zijn grote waterplassen en observatiehutten. Op het pad zit een kikker doodstil met open ogen bevroren in een beweging. In het water onder de brug zwemmen karpers. In de lucht koerst een vliegtuig naar Schiphol.

Voorbij de Knardijk, waar een hond die niet naar de naam Woody luistert de wandelaar tot staan dwingt, voert de route door bosreservaat Hollandse Hout. Eindeloos bos, mooi door zijn afwisseling. Dan weer schots en scheef, dan weer recht en strak, dan weer licht, dan weer dicht.

‘Big five’ staat er veelbelovend op de GPS-kaart. De enige grote dieren die wij zien zijn bruine runderen op een ruig veld noordelijk langs de Wielewaalroute. Grote grazers zijn het beslist – ze houden niet op met eten.

De route valt op door het antiworteldoek dat uit het pad boven komt op verschillende plaatsen. Op andere stukken groeien gras en bloemen. Waar ontelbare slakken hoog bij bomen opklimmen, kraakt het als op een schelpenpad. Als seriemoordenaars lopen we verder.

Langs de greppel waar de route eerder langskwam, voert hij naar de dijk richting het bezoekerscentrum. Een laatste blik werpen we over het water waar nu de zon op schijnt. Een prachtige wandelroute.

Praktische informatie

Foto’s van de ANWB-wandeling bij Lelystad