voorjaarswandeling metmarie Cortenoever

Uiterwaarden van Cortenoever | NS-wandeling

Brummen. De wandeling loopt erdoor om de rivierdijk noordwaarts te bereiken, langs winkelketens en een muziekkoepel op een te groot plein. Voorbij de provinciale weg begint het fietspad dat overgaat in een asfaltweg en later weer fietspad, over de oude bandijk.

Volgens NS besef je amper dat de ondergrond verhard is. Zie het als een waarschuwing. Maar genieten van wijdse uitzichten is het ook. Over weide- en akkerland, de uiterwaarden met koeien en de IJssel waar binnenschippers de vaargeul moeten kennen als hun broekzak.

Aan de horizon tekenen kerktorens en een landhuis zich af. Zutphen in het noorden en in het zuiden: is dat Bronkhorst of Steenderen? Kasteel Reuvensweerd staat half achter een hoge boom tegen een achtergrond van bos.

Langs de route bloeien bloemen. Links metersbreed, rechts wat smaller. Vol margrieten die wuiven op hun steel, rolklaver, rode klaver, veldsalie, beemdkroon, boterbloemen en heel veel grassen. Een akker heeft een rode waas van klaprozen.

Bij de kruising met de Weg naar het Ganzen Ei (ganzenei? ganse ei?) is er buiten het broedseizoen de mogelijkheid om een rondje door de kronkelwaarden te lopen waar moeras, schrale en voedselrijke graslanden en hagen en houtwallen elkaar afwisselen.

Wij vervolgen het fietspad langs twee monumenten: landhuis Reuvensweerd dat van ‘spookhuis’ wordt omgebouwd tot een duurzaam stiltecentrum, en boerderij Laag Helbergen. Waar de oude met de nieuwe dijk samenkomt staat een gemaal met diezelfde naam.

Langs een drukke provinciale weg kruist de wandeling de rivier. Het uitzicht maakt het langdurige lawaai en de uitlaatgassen maar net goed. Aan de overzijde leidt een olifantenpaadje versneld naar rustiger oorden. We beklagen de drie paarden onder de brug.

Tussen woonwijken en uiterwaarden door leidt de route de oude hanzestad in. Klaagmuur staat er veelbelovend bij een rode stip in de GPS, maar er valt niets te klagen, en ook niet te zien.

Over de rivier varen binnenschepen voorbij, wat een mooi gezicht oplevert met de kleine jachthaven op de voorgrond. Langs de Walburgiskerk naast het beeld van de beschermheilige van de stad leidt de wandeling door het mooie oude centrum naar het station.

Foto’s NS-wandeling Uiterwaarden van Cortenoever