Markelo kaart van 1820

Topotijdreis met oude landkaarten

Reizen door de tijd met landkaarten tot tweehonderd jaar oud. Dat kan op topotijdreis.nl van het Kadaster. Sinds maart 2020 zijn er luchtfoto’s aan toegevoegd. Daarop zie je hoe plekken jaarlijks veranderen.

Terug in de tijd kan, maar achteraan beginnen en vooruit reizen is boeiender. De tijdreizen beginnen soms al vanaf de oprichting van het Topografische bureau begin 1815.

Laten we teruggaan naar de bergwandeling bij Markelo.

De eerste kaart is van 1820. Met Markelo, Stokum, de bergen en de Schipbeek. In 1850 is er een nieuwe kaart. Gedetailleerder: met Oost en West Stokkum en bergen met namen. Het huidige wegennet is al herkenbaar, maar de Kattenberg heet dan nog Kraaijenbelt.

De kaarten werden in delen vernieuwd. Die van 1888 en 1889 laten dat mooi zien. In 1890 is ook het deel met West Stokkum gemoderniseerd. Doordat kaarten bij verschillende drukkers werden gedrukt, verschillen de kleuren aanvankelijk.

De spelling van namen wijzigt soms en gaandeweg komen er ook andere notaties. In 1912 staan voor het heerst hoogtecijfers en hoogtelijnen op de kaart. Ruim tien jaar later verdwijnen de lijntjes die berghellingen aangaven.

Ook het grondgebruik wordt steeds meer aangegeven. Op de Belten Akkers bijvoorbeeld verschijnen in de eerste helft van de vorige eeuw op iedere kaart meer bospercelen. In de jaren zestig en zeventig worden dat er weer minder. In die tijd zie je het dorp uitbreiden.

De luchtfoto’s zijn er vanaf 2006. Het gebied bij Markelo laat weinig verandering zien, maar ze geven een mooi beeld van het coulissenlandschap van boven af.

Per gebied zullen de jaarlijkse foto’s meer of minder veranderingen laten zien. Maar vooral met de kaarten kun je eindeloos tijdreizen. Kijken naar cartografie, veranderende landschappen en ook naar wat blijft. Voor- en achteruit in de tijd door heel Nederland.

Landkaarten Markelo 1820 – 2019 en een luchtfoto